Meester Philippe De Vleeschauwer

Orde Advocaten Gent 12.10.1984.

Naast het voeren van een algemene praktijk verdiepte Mr. Philippe DE VLEESCHAUWER zich in volgende voorkeurmateries.

Voorkeurmateries

  • Vennootschapsrecht inclusief vereffening
  • Handelsrecht
  • Handelsovereenkomsten en handelsdistributierecht (agentuur - verkoop - concessie - franchising)
  • Intellectuele rechten (merken- en auteursrecht)
  • Gerechtelijk recht
  • Nationale en internationale arbitrage
  • Handelshuur
  • Erfenisrecht

 

Diploma

Licentiaat in de Rechten, Fiscaal en Economisch recht, Rijksuniversiteit Gent 05.07.1984.

Bij KB van 07.11.2013 werd Mr. Philippe DE VLEESCHAUWER tevens benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het kanton Deinze.