Meester Maarten Michiels

Orde Advocaten Brussel 01.10.2008 - Orde Advocaten Gent 01.11.2010

Voorkeurmateries

  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Verzekeringsrecht
  • Aannemings- en bouwrecht
  • Gerechtelijk recht
  • Beslagrecht
  • Strafrecht
  • Jeugdrecht
  • Huurovereenkomsten en handelshuur
  • Milieurecht
  • Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Diploma

Licentiaat/Master in de rechten, 2007, Universiteit Gent
Master na Master in het Milieurecht, 2008, Universiteit Gent

Na zijn master in de rechten (met onderscheiding) behaalde Mr. Maarten MICHIELS het diploma van master in het milieurecht (met onderscheiding). In het kader van zijn masterproef legde hij zich in het bijzonder toe op de problematiek van verontreinigde gronden (saneringscriteria, saneringsdoel, saneringsplicht en financieringsproblematiek).

Mr. Maarten MICHIELS startte zijn loopbaan in 2008 aan de Brusselse balie, als specialist ruimtelijke ordening en milieurecht binnen het advocatenkantoor Lydian Lawyers.

In 2010 vervoegde hij het kantoor Adius Advocaten, alwaar hij zich naast het ruime omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, bodem,…), ook toelegt op het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, eigendomsgeschillen, contractuele geschillen en het strafrecht.

Mr. Maarten MICHIELS is auteur van diverse bijdragen in juridische tijdschriften en boekwerken en gaf reeds verschillende lezingen over ruimtelijke ordening.

Mr. Maarten MICHIELS treedt zowel op voor lokale overheden, als voor ondernemingen en particulieren.

In 2013-2014 volgde Mr. Maarten MICHIELS de bijzondere opleiding jeugdrecht. Sindsdien wordt hij regelmatig aangesteld als advocaat van minderjarigen in verontrustende opvoedingssituaties en strafrechtelijke geschillen.