Juridisch medewerkster Margaux De Vleeschauwer

Orde Advocaten Gent 01.10.2012

Voorkeurmateries

  • Personen- en familierecht
  • Huwelijksvermogensrecht
  • Schenkingen, erfenissen, testamenten
  • Verkeersrecht

Diploma

Master in de Rechten UGent 16.09.2011
Masterproef “De beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor sportbeoefenaars: nekt de optieclausule de speler ”

Master na Master in het Notariaat UGent 13.09.2012
Masterproef “Enkele problemen van aanbod en aanvaarding bij de koop-verkoop van een onroerend goed.”

Mr. Margaux DE VLEESCHAUWER heeft niet enkel het geluk de dochter te zijn van 2 advocaten, maar langs de zijde van Mr. Ingrid CARNEWAL is zij de 4de generatie advocaat ( Sabato bij De Tijd van 6 oktober 2012 ).